Priser

  • Priser for almen fysioterapi følger som udgangspunkt patientandelen i overenskomstens takster
  • Betinget af indhold og omfang af konsultationen kan der forekomme tillægsydelser
  • Ved udvidet konsultation betales der fuldt honorar
  • Sygeforsikringen Danmark yder tilskud
  • Sundhedsforsikringer dækker udgifterne til fysioterapi eller akupunktur (RAB)
  • Der afregnes elektronisk eller via fremsendelse af faktura pr e-mail
  • Tal i parentes er tilskud i kroner fra Sygeforsikringen Danmark
Fysioterapi
price
1. konsultation 280,85 kr
2. konsultation 178,57 kr

Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark er eksempelvis 133 kr ved første konsultation og 88 kr ved opfølgende konsultationer.

Akupunktur
price
Konsultation 500-600 kr (115)
Normal konsultation 300-450 kr (75)