Klinikken er akkrediteret ud fra den Danske Kvalitetsmodel og har Styrelsen for Patientsikkerheds autorisations-Id 01KD5

Se certifikat for den Danske Kvalitetsmodel her