Tilskudsordninger og henvisning

  • Sygeforsikringen Danmark giver tilskud (refusion sker elektronisk)
  • De fleste Sundhedsforsikringer eller ulykkesforsikringer dækker dine behandlinger
    (Pension Danmark, Tryg Forsikring, PFA pension, Dansk Sundhedssikring, Nordic Netcare med flere)
  • Klinikken er med i akupunktur RAB-ordningen
  • Har din læge henvist dig, så hentes henvisningen elektronisk