Bjarne Rittig-Rasmussen

Magister i fysioterapi
PhD i medicin
Muskuloskeletal specialist