Priser

  • Der afregnes kontant eller via fremsendelse af faktura pr e-mail
  • Refusion af tilskud fra Sygeforsikringen Danmark sker elektronisk og automatisk
  • Refusion fra sundhedsforsikringer – efter aftale
  • Tal i parentes er tilskud i kroner fra Sygeforsikringen Danmark
  • Priserne er betinget af indhold og omfang ifm den enkelte konsultation
Fysioterapi
price
Første konsultation 450 kr. (133)
Første konsultation 360 kr (133)
Konsultation 300 kr (88)
Konsultation 280 kr (88)
Konsultation 170 kr (88)
Konsultation 200 kr (59)
Akupunktur (RAB)
price
Første konsultation 500 kr (115)
Konsultation 500 kr (115)
Konsultation 450 kr (75)
Konsultation 360 kr (75)
Tillægsydelse aku 80 kr