Priser

  • Priser for alm. fysioterapi følger overenskomsten
  • Der afregnes kontant eller via fremsendelse af faktura pr e-mail
  • Refusion af tilskud fra Sygeforsikringen Danmark sker elektronisk og automatisk
  • Refusion fra de fleste sundhedsforsikringer er muligt (inkl. RAB-akupunktur)
  • Nedenstående priser er betinget af konsultationens indhold og omfang
  • Tal i parentes er tilskud i kroner fra Sygeforsikringen Danmark
Fysioterapi
price
Første konsultation 279-450 kr. (133)
Normal konsultation 177-280 kr (88)
Akupunktur
price
Konsultation 500-600 kr (115)
Normal konsultation 300-450 kr (75)