Priser

  • Priser for alm. fysioterapi følger overenskomstens behandlingstakster
  • Sygeforsikringen Danmark yder tilskud
  • Sundhedsforsikringer dækker udgifterne (inkl. akupunktur)
  • Der afregnes elektronisk eller via fremsendelse af faktura pr e-mail
  • Tal i parentes er tilskud i kroner fra Sygeforsikringen Danmark
Fysioterapi
price
1. konsultation 279-460 kr. (133)
2. konsultation 177-292 kr (88)
Akupunktur
price
Konsultation 500-600 kr (115)
Normal konsultation 300-450 kr (75)